🌟 **Regulamin Konkursu Zimowego z ZALEWSKI🌟**

**1. Organizator Konkursu**

Konkurs jest organizowany przez ZALEWSKI, z siedzibą w Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 24, 91-163 Łódź, zwany dalej "Organizatorem".

**2. Warunki Uczestnictwa**

a. Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników Facebooka.

b. Aby wziąć udział, uczestnicy muszą polubić stronę Zalewski Fashion - Kostiumy kąpielowe, polubić post konkursowy oraz oznaczyć w komentarzu dwie osoby.

c. Dodatkowa szansa na wygraną: Szanse na wygraną w konkursie można zwiększyć poprzez udostępnienie posta na własnym profilu. Oznacza to, że podczas losowania, nazwisko osoby, która udostępniła post pojawia się dwukrotnie.

**3. Okres Konkursu**Konkurs rozpoczyna się 6.12.2023 i kończy się 13.12.2023.

**4. Nagrody**

a. Do wygrania są 3 komplety bielizny termoaktywnej od ZALEWSKI w dowolnym rozmiarze.

b. Nagrody nie podlegają wymianie na inne produkty ani na równowartość w gotówce.

c. Nagrody zostaną wysłane na koszt organizatora konkursu.

**5. Wybór Zwycięzców**

a. Zwycięzcy zostaną wyłonieni losowo spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń.

b. Ogłoszenie wyników nastąpi 13.12.2023 na stronie Zalewski Fashion - Kostiumy kąpielowe.

**6. Informacja dla Zwycięzców**

a. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez odpowiedź na ich komentarz pod postem oraz wiadomość prywatną na Facebooku.

b. Zwycięzcy mają 7 dni od ogłoszenia wyników na potwierdzenie swojej wygranej, w przeciwnym razie nagroda przepada.

**7. Postanowienia Końcowe**

a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w razie konieczności.

b. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu.

c. Facebook nie jest sponsorem ani administratorem tego konkursu, a wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu należy kierować do Organizatora.

REGULAMIN KONKURSU ZIMOWEGO Z ZALEWSKI

Adres

Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 24

Łódź, 91-163

Kontakt

Menu

Śledź nas